Top Menu

O firmě

  • Firma Petr Osička zahájila svou činnost zámečnickou výrobou v roce 1994 v pronajatých prostorách akciové společnosti Subterra v Horním Žďáru. V roce 1998 došlo k odkoupení pronajatých prostor a v roce 1999 k dalšímu rozšíření odkoupením zbylé části areálu Subterra, a.s. V současné době disponuje firma vlastním výrobním areálem o celkové rozloze cca 26 000 m2 s měsíční kapacitou 120 tun výrobků a zaměstnává 38 lidí.

Hlavní podnikatelskou činností je zakázková výroba těžké průmyslové vzduchotechniky, svařovaných ocelových konstrukcí a zařízení podle technické dokumentace dodané zákazníkem.

Moderní strojní vybavení a kvalifikovaní zaměstnanci umožňují efektivní a flexibilní výrobu při splnění vysokých kvalitativních požadavků zákazníků.